Viena iš veiklos sričių yra rūpinimasis vaikų poilsiu, sveikata. Siekiant užkirsti kelią vaikų valkatavimui, elgetavimui, nusikalstamai veiklai, sudaryti sąlygas vaikams pakeisti aplinką ir praplėsti akiratį, atstatyti fizinę ir psichinę sveikatą, organizuojamos vasaros poilsio stovyklos.

Vasaros stovyklų veikla yra įvairi, apimanti keletą vaikų poilsio organizavimo būdų, kurie derinami tarpusavyje, keičiant vaikų buvimo vietą pamainomis.

Dalyvauja:
vaikai, pastoviai gyvenantys VAIKŲ SODYBOJE;
skurstančių šeimų vaikai;
daugiavaikių šeimų vaikai;
vaikai iš valstybinių globos namų;
globojami vaikai ir paaugliai iš užsienio šalių.

Kartu su skautų organizacijos atstovais organizuojamoje stovykloje vaikai keliauja į turistinius žygius, mokomi jodinėti, susipažįsta su skautiško gyvenimo principais.

Į  organizuojamą vasaros stovyklą Koncepto kaime daugiausia atvyksta vaikai iš didmiesčių bei užsienio šalių susipažinti su kaimui būdingu gyvenimu, taip pat čia organizuojamos meninės pakraipos vaikų ir jaunimo stovyklos.

Sudaromos galimybės vaikams pabūti ir organizuojamoje stovykloje prie jūros.

Be to,  mūsų globojami vaikai, panašia veikla užsiimančių organizacijų kvietimu, vyksta atostogauti į užsienio šalis.