Rėmėjų CWUHA (Anglija) vizitas

Rėmėjų CWUHA (Anglija) vizitas

Labai džiaugėmės atstovų iš CWUHA (Anglija) apsilankymu liepos 19-24 d. Esame dėkingi rėmėjams CWUHA administracijai, atstovams Eric, John ir Sheila už jų parodytą nuoširdų dėmesį mūsų vaikams ir suteiktą paramą.

Comments are closed.