Į EKOLOGINĘ Žemės ŪKIO VAIKŲ SODYBĄ priimami vaikai nuo 3 iki 18 metų, netekę tėvų – jiems mirus, žuvus, esant neveiksniems, taip pat atsiųsti iš įvairių institucijų bei vaikai, prieglobsčio prašyti atėję patys. Pagrindinis mūsų tikslas – padėti nelaimingam vaikui: staiga netekus artimųjų, kenčiančiam moralinę nuoskaudą, tiek iš artimųjų, tiek iš bendraamžių pusės, gelbėti vaiką iš bet kokios jam ekstremalios situacijos. Taip pat padėti vaikui pasirengti savarankiškam gyvenimui ir suprasti savo vietą pasaulyje, padėti jam tapti gyvybingu, socialiai sąmoningu ir adaptuotis visuomenėje.

Visi mūsų globojami vaikai priklauso rizikos grupei, dauguma iš jų savo ankstesnėje aplinkoje yra patyrę fizinę, seksualinę, psichologinę prievartą, todėl jiems yra reikalinga visapusiška pagalba. Sodyboje su vaikais gyvena-dirba “mama-teta” Elena, socialiniai darbuotojai, padėjėjai bei savanoriai – sąžiningi, gyvenimo prasmę suvokiantys žmonės, kuriems keliamas svarbiausias reikalavimas – mylėti kiekvieną be išimties vaiką, su kiekvienu stengtis surasti būdų pasikalbėti, susitarti. Svarbiausias gyvenimo kartu principas – išlaikyti pagarbą ir meilę vieni kitiems, išmokyti vaiką suvokti, kokios yra jo teisės ir pareigos.

Mokyklinio amžiaus globojami vaikai lanko bendras su kitais vaikais mokyklas, grįžę į sodybą ilsisi, su socialinių darbuotojų pagalba ruošia pamokas, kartu su suaugusiais dirba namų ruošos darbus, gamina valgį, prižiūri naminius gyvūnus. Laisvalaikiu rengiamos pažintinės išvykos į miestą, kultūrinius, pramoginius, sportinius renginius. Organizuojamos užsienio kalbų, kūrybinės-meninės pamokėlės bei įvairūs renginiai sodybos teritorijoje.

Ši programa įgyvendinama etapais: pirmiausia vyksta vaiko socialinė adaptacija sodyboje, vėliau – vyresniųjų vaikų integracija į visuomenę per mokyklas ir pagal poreikį tęstinė pagalba savarankiškai išėjusiems gyventi jaunuoliams.

Vienas iš ekologinės Žemės ūkio VAIKŲ SODYBOS įkūrimo tikslų – sudaryti sąlygas, kad globos įstaigoje esantis vaikas, padedant specialistams, galėtų išmokti daugelio žemės ir namų ūkyje, buityje reikalingų darbų. Sodyboje taikome tokią elgesio ugdymo sistemą, kuri padeda keistis vaikams, nesugebantiems susikaupti, išugdo gebėjimus atlikti konkrečias užduotis, įdiegia pareigos ir atsakomybės už savo veiksmus suvokimą. Mums labai svarbu yra ne tik suteikti pastogę, maistą, drabužius, užtikrinti saugią socialinę aplinką mūsų globojamiems vaikams, bet, kad ir užaugę bei pradėję savarankišką gyvenimą, galėtų jame įsitvirtinti: turėtų reikiamų įgūdžių, pasitikėjimo savimi, sugebėtų savimi pasirūpinti.

Ilgai brandinta EKOLOGINĖS Žemės ūkio VAIKŲ SODYBOS kūrimo idėja pradėta įgyvendinti 99 metų laikotarpiui iš privačių fizinių asmenų išsinuomojus namų valdos ir dirbamos žemės sklypus bei šia idėja susidomėjus “W.P.Schmitz” fondui iš Vokietijos, kurie pasiūlė savo pagalbą – finansuoti sodybos statybas. Pastatyti 3 vaikų gyvenamieji namai, administracinis pastatas, keramikos, medžio apdirbimo ir autoremonto dirbtuvės su įranga, daržinė, tvartas. Fondas, atlikęs savo misiją, pasitraukė. Lėšų kasmet atliekamam vaikų gyvenamųjų patalpų remontui, aplinkos tvarkymui nuolat turime ieškoti patys.

Maloniai kviečiame visus neabejingus prisidėti ir paremti buitinės įrangos, baldų, elektrinių prietaisų įsigijimą ar pagelbėti žemės ūkio darbuose. Taip pat kviečiame kvalifikuotus specialistus mokyti vaikus amato – dirbti ir užsidirbti.