Principai:

  • Mes stengiamės dirbti nesavanaudiškai, tai lemia mūsų ryžto dvasinę kokybę.
  • Mes stengiamės padėti visiems prašantiems pagalbos, neatsižvelgiant į jų tautybę ar religiją, nes humanizmas nepripažįsta išimčių.
  • Mes kviečiame žmones bendradarbiauti, nes pagalba kitam tobulina tave kaip asmenybę.
  • Mes stengiamės paskatinti mūsų vargstančius brolius dalintis tuo, ką turi, kad išsaugotų savigarbos jausmą.
  • Mes neverčiame kitų remti mūsų darbo, nes viską, ko reikia veiklai užtikrinti, gauname geranoriškų žmonių pagalba.
  • Mes nesiliaujame tikėti,  kad geros idėjos bus įgyvendintos tinkamu metu.
  • Mes nesijaudiname esant nesėkmei, kadangi pagrindinės problemos, su kuriomis susiduriame savo veikloje, nėra mūsų pačių sukurtos ir gali būti įveiktos tik bendromis mūsų visų pastangomis.

Sritys

VšĮ VISOS LIETUVOS VAIKAI veikia socialinių paslaugų (bendrųjų ir specialiųjų) teikimo, laisvalaikio užimtumo, kultūrinių renginių, labdaros ir paramos organizavimo srityse.