ELGESIO VAIKŲ SODYBOJE TAISYKLĖS, TEISĖS IR PAREIGOS

Mes tikime, kad MŪSŲ Vaikų sodyba yra pati geriausia, pati draugiškiausia ir pati jaukiausia. O kad ją tokią išlaikytume, mes visi draugiškai laikomės šių taisyklių, teisių ir pareigų:

Mes turime teisę sveikai maitintis. Mūsų pareiga yra nemėtyti maisto. Mes nevėluojame gražiai ir tvarkingai atsisėsti prie stalo pusryčių, pietų bei vakarienės metu. Prieš valgį nusiplauname rankas. Po valgio išsiplauname savo indus, patys šauniausi po kiekvieno valgio išsivalo dantis, kad visada jie būtų spindintys ir sveiki.

Mes turime teisę būti mylimi ir rūpestingai auginami. Mūsų pareiga yra mylėti ir padėti prižiūrėti vieniem kitus.
Pagarbiai bendraujame su auklėtojais, mokytojais, visais suaugusiais žmonėmis, savo bendraamžiais, neskriaudžiam ir apginam bei saugom  mažesniuosius, visi berniukai globoja ir saugo bei gerbia mergaites. Saugome, gerbiame ir giname vienas kitą visur ir visada. Juk mes ypatinga ir didelė šeima.

Niekas negali mūsų žeminti, pravardžiuoti ar smerkti dėl išvaizdos, kalbos ar religijos. Mūsų pareiga yra gerbti kitus žmones, nepriklausomai nuo jų išvaizdos, kilmės, tautybės ar religijos. Mes priimame žmones tokius, kokie jie yra ir matydami patyčias ar užgauliojimus apginame silpnesniuosius.

Mes turime teisę mokytis. Mūsų pareiga yra lankyti mokyklą, stengtis siekti gerų rezultatų. Mes mokomės ne dėl pažymio, o dėl savęs. Mokykloje pamokų metu, kitų renginių metu elgiamės mandagiai ir drausmingai, visada reaguojame į suaugusiųjų sudrausminimus.

Mes turime teisę gyventi jaukiuose ir švariuose namuose. Mūsų pareiga yra padėti suaugusiems juos prižiūrėti. Mes niekada nevaikštome namuose su batais, po lauką nevaikštome su naminėmis šlepetėmis, o taip besielgiančius visada sudrausminame. Juk mes norime, kad MŪSŲ namai būtų visada patys gražiausi ir švariausi.

Mes turime teisę būti apsaugoti nuo narkotinių medžiagų, rūkalų bei alkoholio. Todėl mūsų Vaikų sodyboje griežtai draudžiama rūkyti ar svaigintis. Mūsų pareiga  yra nevartoti svaigalų, mes nerūkome, nevartojame svaiginančių gėrimų ir narkotikų, pirotechnikos priemonių, nes žinome, kad tai labai labai kenkia sveikatai, kad taip besielgiantys vaikai ir suaugusieji susirgs įvairiomis ligomis, trumpiau gyvens, greičiau susiraukšlės, išbyrės dantys ir t.t… O juk mes norime būti sveiki ir gražūs.

Mes negadiname namų inventoriaus, nieko nelaužome ir labai saugojame kiekvieną savo daiktą, baldą, sieną. Juk tai mūsų namai ir niekas neturi teisės į juos kėsintis ar juos niokoti. Mes siekiame, kad jie būtų patys gražiausi ir jaukiausi. Juk tai pati šauniausia Vaikų sodyba.

Mes turime teisę į asmeninį gyvenimą. Mūsų pareiga yra gerbti ir saugoti kitų žmonių privatumą.

Mes turime teisę turėti ir išsakyti savo nuomonę. Mūsų pareiga yra gerbti ir išklausyti kitų nuomones.

Mes turime teisę būti apsaugoti nuo sunkaus darbo. Bet mes visada, kai tik galime, padedame draugams, darbuotojams, globėjams, aplinkiniams ar mokyklai.

Mes niekada neišeiname iš Vaikų sodybos teritorijos savarankiškai, nepranęšę darbuotojams ar administracijai. Apie išvykimą ir planuojamą parvykimą atsižymime tam skirtame žurnale.

Mes nevagiame Vaikų sodybos turto ir globotinių bei darbuotojų asmeninių daiktų. O pastebėję vagystę, nedelsiant informuojame darbuotojus ar administraciją, nes mes turime teisę ir pareigą saugoti savo daiktus.

Mes turime teisę klysti, bet mūsų pareiga yra mokytis iš klaidų.