Elena Kubilienė – valdybos pirmininkė

Beata Peleckienė – direktorė

Renė Ivanauskienė – buhalterė

Inga Rudokaitė – vyr. socialinė darbuotoja 

Edmundas Atkočiūnas – socialinis darbuotojas

Daina Žymantienė – soc. darbuotojo padėjėja