Elena Kubilienė – valdybos pirmininkė

Beata Peleckienė – direktorė

Renė Ivanauskienė – buhalterė

Inga Rudokaitė – vyr. socialinė darbuotoja 

Edmundas Atkočiūnas – socialinis darbuotojas

Rita Parniauskienė – socialinė darbuotoja

Edita Malakauskienė – socialinė darbuotoja

Agnė Dekienė – socialinė darbuotoja

Agnė Leviščenko – soc.darbuotojo padėjėja

Jolanta Karvelienė – soc. darbuotojo padėjėja

Andrius Leviščenko – soc. darbuotojo padėjėjas

Genovaitė Kepežinskienė – soc. darbuotojo padėjėja

Jonas Nanartonis – soc.darbuotojo padėjėjas

Ričardas Peleckas – vaikų meninio užimtumo specialistas

Živilė Morkvėnienė – savanorė